home zeelenberg ontwikkelingsmij. coast concept reizen brouwerseiland en punt-west Portfolio contact

Zeelenberg Ontwikkelingsmaatschappij is gespecialiseerd in het totale proces dat bij een planontwikkeling komt kijken. Van het ontwerpen van planconcepten, architectuur, het maken van haalbaarheidsstudies, exploitatieopzetten, marketingconcepten en verkoop, advieswerkzaamheden, tot de begeleiding van de realisatie van projecten met de bijbehorende financiële verantwoording. Een terugkerend thema in de filosofie van het bedrijf is de rationeel-emotionele benadering van projecten. Bij alle projecten staat de beleving van de toekomstige gebruiker centraal. Aangevuld met ervaring en vakkennis. Zowel ontwerptechnisch als ook op exploitatiegebied. De passie voor wat we doen binnen het bureau is groot. Het streven is dat alle aangepakte projecten een succes worden. Zowel in exploitatieve zin als ook in het plezier dat de gebruikers aan de projecten beleven.

sustainable ambitions

integrale natuur en leisure ontwikkeling

De laatste 10 jaar wordt bij het ontwikkelen van nieuwe projecten en concepten de verbinding met het landschap en de natuur centraal gesteld. Zowel de ontwikkeling van bestaande natuur, het ontwikkelen van nieuwe natuur, als ook de beleving van die natuur door de bezoeker/gebruiker. Recente voorbeelden van deze integrale natuur en leisure ontwikkeling zijn Hotel-Beachresort Punt West en Brouwerseiland. Door het creëren en versterken van de natuurlijke, ecologische en landschappelijke waarden van het te ontwikkelen gebied, bieden wij een duurzaam en innovatief antwoord op de maatschappelijk neergelegde vraag om een economische impuls te creëren die de economie ontwikkelt en tevens meewerkt aan een vitale duurzame toekomst voor de komende generaties.

Wij zijn ambitieus en we leggen de lat hoog. We streven naar een nieuwe internationale recreatie en woonstandaard die eer doet aan de toekomstige gebruikers, en die samenwerkt met de natuurlijke omgeving en daarin is ingebed, en een standaard is die vooruit kijkt naar een oprecht duurzame toekomst voor zijn bewoners. Maar een nieuwe stap in de toekomst roept ook altijd vragen op. Dat is altijd zo geweest. Met al die vragen gaan wij verantwoord om en dat zullen we vanzelfsprekend ook blijven doen. We gaan onze gezamenlijke toekomst met kwaliteit, innovatie en met liefde voor onze omgeving tegemoet.

Na 40 jaar ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van plannen kan Zeelenberg Ontwikkelingsmaatschappij putten uit een schat aan ervaring. Waarbij het blijven ontwikkelen en maatschappelijke ontwikkelingen in een breed spectrum volgen een speerpunt is en blijft . Reizen, architectuur,literatuur, kunst en cultuur uit de hele wereld zijn daar een vast onderdeel van .

‘Traveling. It leaves you speechless, then turns you into a storyteller’
Look at the pictures HERE.

Richtje Zeelenberg

coast concept thinking beyond horizons

Coast Concept is binnen de Zeelenberg Ontwikkelingsmaatschappij onze conceptdivisie. Gespecialiseerd in het creëren van vernieuwende planconcepten in woord en beeld. Coast Concept kunnen we inzetten om bedrijven, ontwikkelaars, ondernemers, instellingen en overheden te inspireren, te challengen en te adviseren om in samenwerking te komen tot perfecte vernieuwende concepten en ideeen op verschillende terreinen.

Een antwoord op de zoektocht naar integrale mogelijkheden. We hebben samenwerkingsverbanden op verschillende gebieden en kijken over begrenzingen heen. Een Creative Lab vol pruttelende en kokende potten. Met Coast Concept gaan we verder vanaf het punt waar we na ruim 40 jaar ontwerpen, ondernemen en concepten ontwikkelen staan, maar keren tegelijkertijd terug naar onze roots. Naar de bron van alles wat we doen: thinking beyond horizons.

our skills

woningbouw

human standard

Een andere specialisatietak is woningbouw en dan met name het ontwerpen van duurzame streekeigen dorpsuitbreidingen. Omdat de menselijke maat binnen het bureau een belangrijk uitgangspunt is, zijn deze gevoelige uitbreidingsprojecten hen op het lijf geschreven.
Uitgaand van de bestaande dorpssituatie, oorspronkelijke groeistructuren en landschappelijke kenmerken in combinatie met de bestaande omgeving waar op aangesloten moet worden, wordt een uitbreiding ontworpen die staat voor een goede, flexibele leefomgeving met kwaliteit en toekomst. Beleving en menselijke schaal staan daarin centraal.

the next step in leisure

Privacyverklaring  |  Disclaimer | © 2021 concept en realisatie buro111