home zeelenberg ontwikkelingsmij. coast concept reizen brouwerseiland en punt-west Portfolio contact
Homepage 14

building with nature

Totaal anders dan wat tot nog toe gebruikelijk is, een bestaand grondstuk gebruiken om te bebouwen, is ons uitgangspunt hier dat we eerst nieuwe natuur maken, aanvullend op de bestaande natuur. Met een vergelijkbare natuurlijke waarde als het omringend gebied. En van die nieuwe natuur gaan we een gedeelte gebruiken om te bebouwen en de rest wordt toegevoegde natuur. Bij Brouwerseiland is de verhouding dusdanig dat we ongeveer 50 ha nieuwe natuur maken bestaande uit water en natuureilanden. Op die natuureilanden zal 20% bebouwd worden en 80% blijft natuur. De opzet zonder individuele afscheidingen zorgt voor een doorlopend landschap waarin flora en fauna een plek kunnen vinden.

Een werkhaven, met zuurstof-arm water, (overgebleven na de aanleg van de deltawerken), wordt getransformeerd (gerecycled) tot een archipel van 13 natuureilanden met duinen, streekeigen beplanting en een rijke onderwaterwereld. Boskalis verzorgt de aanleg van die eilanden geheel volgens de principes van Building with Nature. Op de eilanden worden vervolgens ecologisch vormgegeven woningen met sedumdaken geplaatst in het landschap. Natuur en architectuur vormen een onlosmakelijk geheel en kunnen elkaar optimaal versterken. De strandhuizen zijn opgenomen in het landschap. Binnen en buiten, land en water lopen in elkaar over. De betrokkenheid bij de natuur is overal. Zo ontstaat een natuurlijk gebied dat morfologisch aansluit op het bestaande, aangrenzende natuurgebied met bestaande eilanden, de Grevelingen.

Homepage 15

natura 2000

De vormgeving en natuurontwikkeling in het plangebied zorgen voor een natuurlijke verbinding met het Natura 2000 gebied. Het allermooist daarbij is dat we niet alleen in vorm aansluiten op de bestaande natuur maar dat we ook echt ecologisch een toegevoegde waarde hebben zowel boven als onder water. En dat is ook belangrijk, want we moeten zorgvuldig omgaan met de Delta. Een evenwichtig en zorgvuldig beleid voor de ontwikkeling van die Delta is daarvoor van belang. Dat moet samen met overheden en belangengroepen worden nagestreefd.

Als je een nieuw recreatief projectconcept gaat ontwikkelen moet dat voldoen aan de eisen van deze tijd. En dat zijn er nog al wat. Het moet passen in de afspraken die door de gemeenschap over het gebied waarin je gaat werken zijn gemaakt. Over de Grevelingen is na de afsluiting (Deltawerken) een beleid vastgelegd dat regelt waar wat kan. In hoofdzaak komt het er op neer dat de totale Grevelingen tot natuurgebied is verklaard, 14000 ha, met uitzondering van de 2 dammen aan weerszijden van het

meer, de Grevelingendam en de Brouwersdam. Hierop kunnen recreatieve ontwikkelingen ontstaan. En die worden ook weer beperkt tot die gebiedjes die uitgespaard zijn in de later vastgestelde Natura-2000 regeling. Nadat deze Natura-2000 regeling van kracht werd, konden er aan de Brouwersdam nog slechts twee recreatieve ontwikkelingen ontstaan.

Brouwerseiland is één van die ontwikkelingen. Daar moet je dan ook zeer zorgvuldig en duurzaam mee omgaan. Het is dan ook een opgave die wij zeer serieus hebben genomen.
Het plan kent een lange historie van ontwikkeling, waarbij in nauw overleg met alle betrokkenen een intensief ontwerp- en ontwikkelproces van jaren is doorlopen. Veel alternatieven zijn ver uitgewerkt en onderzocht. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze analyses en onderzoeken is het plan steeds weer aan een verbeterslag onderworpen.

cases 2

people, planet & prosperity

Door het creëren en versterken van de natuurlijke, ecologische en landschappelijke waarden van het Grevelingenmeer, willen wij een duurzaam en innovatief antwoord bieden op de door gemeenten en provincies neergelegde vraag om een economische impuls te creëren die de economie op de beide eilanden ontwikkelt en daarmee meewerkt aan een vitale duurzame toekomst voor de komende generaties.

Het begrip ‘duurzaam’ vraagt hierbij om een nadere beschouwing. Brede duurzaamheid is een concept waarin ecologische, economische en sociale belangen op een gelijkwaardige manier bij elkaar komen, voor zowel de huidige als de toekomstige generaties. Een dergelijke duurzame ontwikkeling wordt vaak voorgesteld door de 3 P’s. Deze 3 P’s staan voor People (mensen), Planet (planeet) en Prosperity (voorspoed). Bij een duurzame ontwikkeling is het streven deze 3 P’s harmonieus en gelijkwaardig te laten samenwerken.

De ontwikkeling van Brouwerseiland is geheel gestoeld op deze 3 pijlers. In het hele proces is en wordt door ons allemaal er dan ook steeds naar gezocht deze 3 aspecten optimaal te bedienen, waarbij ieder aspect gelijk wordt gewogen. Een concept waarbij het zorgvuldig omgaan met en vormgeven van de natuur en de beleving van de natuur een even grote rol speelt als de andere aspecten.

We hebben dan ook, naast het aspect ‘planet’, dat andere duurzame aspect ‘prosperity’, voorspoed voor de regio, serieus in onze ontwerpopgave meegenomen. Brouwerseiland gaat de economie en de vitaliteit van de regio ondersteunen op vele gebieden:
• De werkgelegenheid. We gaan Brouwerseiland bouwen met regionale aannemers. 800 bouwvakkers van beide eilanden werken 3 jaar lang aan dit project. Daarnaast ontstaan er na realisatie vele honderden vaste banen. Een aantal daarvan binnen het project maar een groot deel in de omliggende regio’s.
• Het streven is deze mensen die deze banen gaan vervullen te huisvesten in de omliggende dorpen waardoor de vitaliteit van die dorpen kan worden geborgd.
• Het plan past in het beleid van de diverse overheden omdat het een nieuw segment toevoegt aan de huidige toeristische sector. Dus niet méér van het zelfde.
• Dit project levert een jaarlijkse bijdrage aan de economie van de regio van tientallen miljoenen euro’s per jaar. (bron: rapport Impuls)

brouwerseiland en punt west

setting a new standard

En ja, wij zijn ambitieus en we leggen de lat hoog. We streven naar een nieuwe internationale recreatiestandaard die eer doet aan de toekomstige gebruikers, en die samenwerkt met de natuurlijke omgeving en daarin is ingebed, en een standaard is die vooruit kijkt naar een oprecht duurzame toekomst voor deze regio.

Maar een nieuwe stap in de toekomst roept ook altijd vragen op. Dat is altijd al zo geweest. Met al die vragen zijn wij verantwoord om gegaan en dat zullen we

vanzelfsprekend ook blijven doen. Maar we kunnen en moeten nieuwe ontwikkelingen niet tegenhouden. Stilstand is achteruitgang. Vakantiebestemmingen in andere landen zijn het gemiddelde niveau dat Nederland biedt al ver voorbij. We moeten onze gezamenlijke toekomst met kwaliteit, innovatief en met liefde voor onze omgeving tegemoet. Met Brouwerseiland doen we dit.

Meer weten over Brouwerseiland? Bezoek de website! Klik hier

Punt West: sustainable eco-resort

Een nieuw Eco-Resort. Besloten, duurzaam en exclusief, gecombineerd met het hoogste niveau aan service. En dat allemaal in een prachtige natuurlijke omgeving. Gesitueerd in de Zeeuwse Delta op het puntje van het eiland Goeree Overflakkee. Een locatie tussen land en water. Letterlijk in de duinen tussen de Noordzee en het Grevelingenmeer. Direct aan het zandstrand in het prachtige volgroeide 150 ha. grote natuurgebied “ De Punt “ op de kop van het eiland Goeree Overflakkee. “Punt West Hotel en Beachresort” aan een prachtige baai, met zijn pieds dans l’eau.

cases 1

a bay of eco-luxury

Het resort bestaat uit 72 zeer exclusieve Hotelvilla’s, Allen met uitzicht over het water van de Grevelingen, gesitueerd rondom een idyllische baai. De strandvilla’s zijn opgebouwd volgens een uniek concept met veel nieuwe gebruiksmogelijkheden. Gebouwd op een duurzame manier met natuurlijke materialen en duurzame energie en -technische voorzieningen. Het gehele resort wordt door de Hotelresort-organisatie beheerd. Op een strandeiland in de baai bevinden zich nog 6 luxe strandvilla’s en De Beachclub “ Werelds aan het Strand”.

Met daarin o.a. de receptie, bar, lounge en restaurant en 20 luxe hotelsuites met directe toegang tot het strand en de steigers van de passantenhaven. In de baai bevinden zich straks daarnaast enkele paviljoens die een meditatieruimte, vergaderunit en een honeymoonsuite herbergen. Het hoteleiland en de Beachclub zijn vanzelfsprekend bij uitstek geschikt voor een romantisch verblijf. Boven het water van de Grevelingen aan het eind van de steiger staat dan ook een trouwpaviljoen. Een plaatje uit duizenden.

hotel 2.0

Een duurzaam project en dat niet alleen voor de gebruikers. Met het Hotel-Beach Resort Punt West zetten we een grote stap naar een nieuw hotel-niveau binnen een ecologische opzet die niet gericht is op mooi weer alleen. Ook tijdens de bouw vinden we een duurzame aanpak het uitgangspunt vandaar dat we uit overtuiging gekozen hebben voor regionale aannemers.

2 concepten 4

together works better!

Daarnaast heeft het ons als bedrijven zoveel energie en plezier in ons werk gegeven om aan een uitdaging als het Hotel-beach resort Punt West te werken en gezamenlijk te zorgen dat het onze verwachtingen gaat overtreffen. Wij zijn dan ook trots op de gezamenlijke kracht van het eiland!

Een ontwikkeling als Hotel Resort Punt West gaat niet vanzelf. We hebben met zijn allen ontzettend hard gewerkt om dit tot stand te brengen. Maar ik voel me een gelukkig mens dat ik met deze mensen uit de regio deze droom vorm heb kunnen geven en de eerste stap heb kunnen zetten om Goeree Overflakkee naar een duurzame toekomst te begeleiden.

Wij zien Duurzaamheid breed. Wij geloven oprecht in duurzame en gezonde toekomst voor de bewoners van deze regio. Om krimp in inwonersaantal en economie te stoppen en groei te bevorderen zullen we moeten ondernemen. Ondernemen voor de toekomst op een hoog niveau. Willen wij de kinderen uit de regio een toekomst bieden dan zullen we moeten zorgen voor het opbouwen van een toekomstige economie. De economie die wij op dit eiland aan te bieden hebben is de vrije tijdseconomie. Daarmee hangen zeer veel zaken samen. De bakker die zijn brood verkoopt, de elektricien die techniek aanlegt en onderhoudt, de tuinman die groen aanlegt en in de toekomst onderhoudt. De transportfirma die chauffeurs in dienst heeft en de slager die een ruime klantenkring kan opbouwen waardoor hij een beter en ruimer assortiment kan voeren. En door meer werk komen er meer inwoners en dat garandeert dan weer voorzieningen bijvoorbeeld in de zorg en in het onderwijs. Gezamenlijk een regio opbouwen die aantrekkelijk is en blijft voor zijn bezoekers en op die manier jonge mensen kansen en bestaansrecht kan geven.

Meer weten over Punt West? Bezoek de websites en kijk op oasisparcs.nl en werelds.nl

Privacyverklaring  |  Disclaimer | © 2021 concept en realisatie buro111